Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Współdecyduje o sprawach szkoły i organizuje różnorodne akcje w szkole: dyskoteki, Mikołaj w szkole, poczta walentynkowa, impreza szkolna „Mam talent”, święto powitania wiosny, Dzień Tańca i wiele innych. Współpracuje z pszczyńskim forum samorządowym szkół i bierze udział w akcjach społecznych.

Celem działań samorządu uczniowskiego jest przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijanie samodzielności, samodyscypliny, zaradności i uczenie ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozwijanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności stwarza uczniom możliwość samorealizacji, integruje społeczność szkolną i ćwiczy umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

27 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Jego członkami zostali:

Zuzanna Folek – przewodnicząca
Marta Baszton
Wojciech Kordoń
Mateusz Folek

Do pracy w samorządzie uczniowskim zaproszeni są wszyscy uczniowie, którzy chcą włączyć się w działania na rzecz społeczności szkolnej.

Opiekunowie samorządu:
Joanna Skowrońska
Joanna Nowak
Aleksander Byrski