Kontakt

Dyrektor szkoły

mgr Danuta Kuś
sp6@pze-pszczyna.pl
d.kus@sp6-pszczyna.pl
tel. służbowy: 668 135 659

Dane kontaktowe

ul. Księżycowa 25
sp6@pze-pszczyna.pl
tel: 32 447 05 40
Adres skrytki na elektronicznej
Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) :
/SP6Pszczyna/SkrytkaESP
Czytaj Wiecej