Rada Rodziców

Przewodniczący:
Marta Mejsak
Z-ca przewodniczącego:
Aleksandra Ryszczyk
Skarbnik:
Agnieszka Góralczyk-Kaptur
Sekretarz:
Monika Major
NUMER RACHUNKU PODSTAWOWEGO:
NOWY!
84 8448 0004 0039 5933 3000 0001
Bank Spółdzielczy Pszczyna