Rada Rodziców

Przewodniczący:
Marta Mejsak
Z-ca przewodniczącego:
Agnieszka Kalka
Skarbnik:
Katarzyna Pławecka
Sekretarz:
Aleksandra Ryszczyk
KONTAKT Z RADĄ RODZICÓW
mail: radarodzicowsp18@pze-pszczyna.pl
NUMER RACHUNKU PODSTAWOWEGO:
02 1600 1462 1843 8010 0000 0001
BNP Paribas Bank o/Pszczyna