REKRUTACJA

KAMPANIA INFORMACYJNA

Informacja dla rodziców dzieci w wieku szkolnym

Zapisy do szkół obwodowych oraz postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo!

12 marca br. zostanie uruchomiony serwis internetowy przeznaczony do zgłoszenia lub rekrutacji na wolne miejsca dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w gminie Pszczyna na rok szkolny 2024/2025.

Uruchomienie w 2024 roku zgłoszeń/rekrutacji elektronicznej do szkół podstawowych ma na celu usprawnienie procesu zgłoszeń/rekrutacji. Po wydrukowaniu z systemu zgłoszenia/ wniosku i jego podpisaniu, koniecznym będzie jego przesłanie wraz z wymaganymi załącznikami  pocztą lub osobiste złożenie w szkole.

W serwisie znajdą Państwo informację na temat:

  • zasad przyjęcia do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2024/2025;
  • terminów zgłoszeń/ przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, (Zarządzenie nr SG.0050.2672.2024 Burmistrza Pszczyny z dnia z dnia 31.01.2024 r.),
  • druków zgłoszeń/wniosków oraz stosowanych oświadczeń niezbędnych na etapie zgłoszenia/ rekrutacji do szkoły podstawowej,
  • kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria (Uchwała Nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria),
  • obwodów szkół podstawowych (Uchwała nr XXI/301/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

LINK DO REKRUTACJI 2024/2025 SP6 PSZCZYNA

https://sp-pszczyna.nabory.pl/Page/OfertyPlacowek/Placowka.aspx?id=504&hash=C5866C09