Organizacja roku szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WRZESIEŃ 2020

*  02 września         – Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

*  02-03 września     – Spotkanie integracyjno-organizacyjne Wczesnego Wspomagania

*  08 września         – Konferencja Rady Pedagogicznej „Zatwierdzenie dokumentacji szkolnej”

*  09 września         – Konkurs przyrodniczy „Świetlik”

*  09-10 września     – Spotkania organizacyjne z rodzicami

*  27 września         – Wybory uczniów do Samorządu Uczniowskiego

*  21-25 września    – Tydzień Języków Obcych

*  30 września         – Dzień Chłopca

*                              – Ocena dojrzałości szkolnej uczniów kl. I

*                              – Ocena dojrzałości szkolnej uczniów kl. IV

*                              – Rozpoczęcie ewaluacji wewnętrznej „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności  określone w podstawie programowej”

* od września do czerwca –  Bezpieczeństwo uczniów w szkole – monitorowanie dyżurów nauczycielskich, systematycznego sprawdzania frekwencji na zajęciach, przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią

PAŹDZIERNIK 2020

*  01 października      – Międzynarodowy Dzień Muzyki

*  01 października      – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

*  02 października      –  Światowy Dzień Uśmiechu

*  16 października      – Szkolny Konkurs Piosenki Religijnej „Piosenki z Maryją”

* 7-13 października    – Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

* 13 października      – Konsultacje dla rodziców

* 14 października       – Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji

*  21 października      – Ślubowanie pierwszoklasistów

* 21-27 października  –  Powiatowy Tydzień Kariery

* 22 października       – Światowy Dzień Osób Jąkających się

*                                – Urodziny Książkowego Misia

*                                 – Audycja muzyczna z cyklu Mała Akademia Jazzu

*                                 – Powitanie pierwszaków w świetlicy szkolnej

*                                 – Konkurs biblijny – etap szkolny

*                                 – „Bądź bezpieczny” kl. I

*                                 – Akcje misyjna „Klucze do nieba”

*                                 – Akcja „Zbieram to w szkole”

*                                 – Konkurs plastyczny dla klasa I – III „Jesień zamknięta w słoikach”

*                                 – Apel porządkowy

LISTOPAD 2020

* 01 listopada             – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

* 05 listopada             – Światowy Dzień Postaci z Bajki

* 08 listopada             – Dzień Zdrowego Śniadania

* 10 listopada             – Akademia z okazji Święta Niepodległości Polski

* 11 listopada             – Narodowe święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

* 16 listopada             – Dzień Życzliwości i Pozdrowień

* 16 listopada             – Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – szkolenie Rady Pedagogicznej

* 18 listopada             – Zebrania  rodziców 
* 26 listopada             – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”

* 30 listopada             – Szkolne Andrzejki
* 16 listopada             – Dzień Tolerancji

*                                 – Spotkanie z rodzicami – wywiadówka

*                                 – Konkurs przedmiotowy (kuratoryjny) – etap szkolny

*                                – Poezja w języku angielskim – szkolny konkurs recytatorski dla klas V – VIII

*                                – Konkurs plastyczny dla klas I „Jesienny liść”

*                                 – Audycja muzyczna z cyklu Mała Akademia Jazzu

*                                – Apel porządkowy

GRUDZIEŃ 2020

* 04 grudnia                – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

* 06 grudnia                – Mikołaj w szkole

* 06 grudnia                – Spotkanie mikołajkowo-świąteczne dla Wczesnego Wspomagania oraz Grupy Wsparcia

* 07-18 grudnia           – Akcja: „I ty możesz sprawić radość innym”- pomagamy sobie wzajemnie (Szlachetna Paczka)

* do 15 grudnia           – Pisemna informacja o grożących  ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania

* 16 grudnia                – Koncert  świąteczny

* do 23 grudnia           – Przekazanie informacji w formie pisemnej o przewidywanej ocenie z przedmiotów oraz o ocenie z zachowania

*                                  – Wyjazd do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na Śląskie Targi

*                                  – Wigilia dla pracowników szkoły
*                                  – Audycja muzyczna z cyklu Mała Akademia Jazzu

*                                    – Klasowe spotkania opłatkowe;

*                                  – Góra Grosza

*                                  – Pomoc zwierzęcej Arkadii

*                                  – Konkurs literacki na wiersz o tematyce świątecznej

*                                  – Konkurs z j. niemieckiego – kalendarz adwentowy

*                                  – Konkurs plastyczny „Drzewko bożonarodzeniowe”

*                                  – Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

*                                  – Apel porządkowy

* 23 – 31 grudnia         – Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2021

* 01 stycznia                – Nowy Rok – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych

* 4 – 5 stycznia             – Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zajęcia opiekuńcze

* 6 stycznia                 – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych

* do 8 stycznia             – Wpisanie do dziennika wszystkich ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ocen z zachowania

* 14 stycznia                – Konferencja Rady Pedagogicznej; Półroczna ocena postępów uczniów w nauce i zachowaniu

* 15 stycznia                – Koniec 1 semestru

* 20 stycznia                – Spotkania wychowawców klas z rodzicami

*                                  – Świetlicowy karnawał w Wiosce Indiańskiej

*                                  – Akcja zbiórki słodyczy i Jasełka dla mieszkańców DPS oraz Domu Kulejących Aniołów

*                                  – Konkurs literacki na najpiękniejszą baśń

*                                  – Konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” klasy I

*                                  – Apel porządkowy

* do 26 stycznia           – Monitorowanie kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych na poszczególnych

                                       przedmiotach

LUTY 2021

* 01-14 lutego              – Ferie zimowe

*                                  – Bal karnawałowy dla uczniów;

*                                  – Bal karnawałowy dla dzieci z Wczesnego Wspomagania

*                                  – Poczta walentynkowa

*                                  – Konkurs plastyczno – techniczny „Piramida zdrowego żywienia dla kas IV – VIII

*                                    – Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie  technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”

*                                   – Diagnoza – badanie efektów kształcenia uczniów klas III   

*                                  – Apel porządkowy

MARZEC 2021

*                                  – REKOLEKCJE

*                                  – Europejski Dzień Logopedy  

* 16 marca                   – Konsultacje dla rodziców    

* 17 marca                   – Dzień Świętego Patryka

* 20 marca                   – Święto powitania wiosny

*                                  – Dzień Skarpety nie do pary

*                                  – Konkurs recytatorski dla klas I – III

*                                  – Audycja muzyczna z cyklu Mała Akademia Jazzu

*                                  – Konkurs plastyczny „Ozdoba wielkanocna”

*                                  – „Stacje drogi krzyżowej” – konkurs plastyczny

*                                  – Apel porządkowy

*                                  – Badanie efektów kształcenia klas VIII

KWIECIEŃ 2021

* 1 – 6 kwietnia             – Wiosenna przerwa wielkanocna

*                                  – Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie    

                                      rozwiązywania konfliktów i budowania relacji”

*                                   – Niebieski Kwiecień Autyzmu

14 kwietnia               – Spotkania klasowe wychowawców z rodzicami

*  7 kwietnia                – Dzień zdrowia

* 22 kwietnia                – Światowy Dzień Ziemi

*                                   – Spartakiada klas I

*                                  – Szkolny konkurs z języka angielskiego dla klas IV-V

*                                  – Szkolny konkurs z języka niemieckiego dla klas VII-VIII

*                                  – Szkolny konkurs ortograficzny klas III :Mistrz ortografii”

*                                  – Dzień Zdrowia

*                                  – Konkurs recytatorski dla klas 4-8 (ks. Jan Twardowski)

*                                  – Apel porządkowy

MAJ 2021

* 01 maja                     – Święto Pracy (sobota)

* 03 maja                     – Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczo –  opiekuńczych

*                                  – Akademia  z okazji Święta Konstytucji RP

*  11 maja                    – Konsultacje dla rodziców

* do 22 maja                – Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną, przewidywaną naganną oceną z zachowania oraz o możliwości nieklasyfikowania ucznia

*                                  – Światowy Dzień Pieczenia

*                                   – Konferencja Rady Pedagogicznej – Omówienie postępów uczniów w nauce

*                                  – Konkurs ortograficzny dla klas II i III

*                                  – Audycja muzyczna z cyklu Mała Akademia Jazzu

*                                  – Konkurs znajomości tabliczki mnożenia dla klas II

*                                  – „Słoneczny Tydzień”

*                                  – Konkurs plastyczny dla klas I – III z okazji Dnia Matki i Ojca

*                                  – Konkurs wiedzy o patronie dla klas IV – VIII

*                                   – Omnibus 2019 konkurs wiedzy ogólnej dla klas I – III

*                                    – Mam Talent

* 29 maja                     – Festyn szkolny

*                                  – Konkurs układania kostki RUBIKA („Rubikomania”)

*                                   – Apel porządkowy

* 25 – 27 maja              – Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- VII

* do 31 maja                – Monitorowanie kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych na poszczególnych

                                       przedmiotach

CZERWIEC 2021

* 01 czerwca                – Obchody Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu

* 01 czerwca                – Obchody rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego

* 03 czerwca                – Boże Ciało – dzień wolny

* 04 czerwca                – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (odpracowano 29 maja)

* 08 czerwca                – Konsultacje dla rodziców

* do 08 czerwca           – Przekazanie informacji w formie pisemnej o przewidywanej ocenie końcoworocznej
   z poszczególnych przedmiotów  oraz o ocenie z zachowania uczniów klas I – VIII

* do 17 czerwca          – wpisanie do dziennika wszystkich ocen końcoworocznych z poszczególnych przedmiotów
  oraz ocen z zachowania

* 18 – 21 czerwca         – Końcowe opracowanie dokumentacji wychowawcy klasowego i dokumentacji nauczyciela 

*  21 czerwca               – Konferencja Rady Pedagogicznej zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej

*                                   – Piknik dla dzieci i rodziców WWRD

*                                  – Apel porządkowy

* 24 czerwca                – Konferencja podsumowująca pracę w roku szk. 2019/20

* 25 czerwca                – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

                                     –  Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci WWRD

* 26 czerwca – 31 sierpnia  – Ferie letnie