Historia

W planach inwestycyjnych Pszczyny budowa szkoły podstawowej i przedszkola na osiedlu Kopernika /dzisiaj Kolonia Jasna/ pojawiła się już pod koniec lat 60-tych. Na podstawie uchwały nr 33 / 506 /70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Katowicach z dnia 20.05.1970 r. ówczesny wojewoda J. Ziętek zatwierdził budowę szkoły i przedszkola na kwotę ogólną 34.264.000zł. Inwestycja miała być sfinansowana przez katowickie  Kuratorium i częściowo przez Urząd Powiatowy w Pszczynie.

Minęło kilka lat inwestycyjnej ciszy i dopiero – jak nam powiedział  ówczesny inspektor  Wydziału Oświaty mgr E. Czernek – około 1977 roku rozpoczęto budowę  planowanego obiektu przy ulicy Księżycowej.  Inwestycja miała być zrealizowana w ciągu 2,3 lat, jednakże firma KBOROW – Rybnik   –   wykonawca, uległa likwidacji, co spowodowało przerwanie prac na okres kilku miesięcy.  Po wielu perturbacjach zatrudniono nowego wykonawcę –  Czechowickie  Przedsiębiorstwo Budowlane, które ukończyło budowę.

Wydział Oświaty planował otwarcie szkoły 1.04.1980 roku. Zatrudniono nauczycieli, powołano dyrekcję, jednakże piętrzące się trudności przesunęły ten termin na rok następny.  By i ta druga data stała się realna, pierwszy Dyrektor Szkoły mgr H. Studzieński  wraz z nominacja na „dyrektora szkoły w budowie” /nadaną 1.04.1980 r./ otrzymał budynek w stanie surowym i polecenie dokończenie inwestycji oraz przygotowanie obiektu  gotowego do rozpoczęcia roku szkolnego 1980/81.

Z powierzonego zadania Dyrektor Studzieński wywiązał się znakomicie, chociaż do zrobienia pozostało jeszcze sporo: dokończenie sali gimnastycznej, położenie dachu, wybudowanie systemu kanalizacji. Ten ostatni element budowy wywołał wiele domysłów i  niedomówień  wśród mieszkańców osiedla. Domniemywano, że doły kopane pod budowę osadników kanalizacyjnych to fundamenty krytego basenu- marzenia uczniów byłych i obecnych.

Po ukończeniu budowy Dyrektor Studzieński wraz ze swoim zastępcą panią  mgr J. Gandyk / mianowana w sierpniu 1980 r / zajęli się wyposażeniem szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Jak na ówczesne czasy szkołę wyposażono bardzo nowocześnie.

I tak zgodnie z planem 1 września 1981 r. „nowe” grona pedagogiczne wraz

z „nowymi” uczniami rozpoczęło rok szkolony 1981/82 w nowej szkole.

Od tego dnia minęło 30 lat. W ciągu tego czasu wypuściliśmy w świat wielu absolwentów, przygotowaliśmy setki imprez, opracowaliśmy wiele nowych programów, pokonaliśmy sporo trudności, przeżyliśmy reorganizacją szkoły spowodowaną wprowadzeniem reformy, doczekaliśmy się pokolenia dzieci naszych uczniów, stworzyliśmy własne tradycje. A najważniejsze, że zostaliśmy placówką z oddziałami integracyjnymi.

Pracowaliśmy i pracujemy nadal nad tym, aby „osiemnastka” pozytywnie zapisała się w świadomości społeczności lokalnej.