Dokumentacja

deklaracja dostępności SP6

DOKUMENTY SZKOŁA

Procedury bezpieczeństwa w okresie covid19

STATUT SP 6

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu w szkole

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

Regulamin_biblioteki_szkolnej

Regulamin podręczniki

Regulamin świetlicy

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych oraz związanych z zagrożeniem

Tematyka zajęć Wychowanie do życia w rodzinie

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/2021dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie:

Ulotka NNW Hestia_SP 6 Pszczyna