Dokumentacja

deklaracja dostępności SP6

 

DOKUMENTY SZKOŁA

REGULAMIN ZDALNEJ NAUKI SP6

Procedury bezpieczeństwa COVID – 2022

Regulamin spędzania przerw COVID 19

STATUT SP 6

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu w szkole

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektr.

Regulamin_biblioteki_szkolnej

Regulamin podręczniki

Regulamin świetlicy

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

Tematyka zajęć Wychowanie do życia w rodzinie

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2021/2022 dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie:

ulotka_SP 6 Pszczyna_Hestia_NNW