Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Księżycowa 25

43 – 200 Pszczyna

mail: sp6@pze-pszczyna.pl

Nr konta: 15 1050 1070 1000 0090 3028 5846

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Kuś

tel. służbowy 668 135 659

Z-CA DYREKTORA

mgr Małgorzata Zjawiony-Cyran

tel. 32 210 42 21 wew. 22

SEKRETARIAT

– Aleksandra Ryszczyk

tel. 32 210 42 21

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Marek Głombek

tel. 32 210 42 21 wew. 23

****************************************************************************