Nauczyciele

 1. mgr Danuta Kuś – dyrektor szkoły
 2. mgr Małgorzata Zjawiony – Cyran – wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki, edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Irena Baster – logopeda, socjoterapia,  
 4. mgr Anna Białas – wychowawca klasy Vb, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie Vb, nauczyciel języka polskiego jako obcego
 5. mgr Marek Biela – nauczyciel wychowania fizycznego
 6. mgr Monika Biela – wychowawca klasy IVa, nauczyciel wychowania fizycznego
 7. mgr Alicja Blokesz – wychowawca klasy Ib, oligofrenopedagog 
 8. mgr Witold Brauntsch – nauczyciel wychowania fizycznego
 9. mgr Justyna Brembor – nauczyciel religii
 10. mgr Aleksander Byrski – pedagog szkolny, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 11. mgr Dorota Chodzidło-Dratwa – wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna
 12. mgr Barbara Czernecka – nauczyciel plastyki, oligofrenopedagog 
 13. mgr Joanna Duraj – wychowawca klasa VIIe, , nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIIe
 14. mgr Izabela Dyrda – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IIa, socjologia – praca socjalna, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
 15. inż. Marta Filipiuk – nauczyciel fizyki
 16. mgr Barbara Fojcik –  wychowawca klasy VIIIb, nauczyciel matematyki, doradztwo zawodowe, chemia
 17. mgr Alicja Folwarczny – nauczyciel chemii
 18. mgr Dorota Gawlik – wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog
 19. mgr Irena Goraus-Szklorz – wychowawca klasy VIIb, nauczyciel matematyki
 20. mgr Aleksandra Grabowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IIb, oligofrenopedagog 
 21. mgr Anna Grzegorska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie III c, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 22. mgr Jolanta Grygierczyk –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIIIc, oligofrenopedagog 
 23. mgr Jolanta Harazin – nauczyciel j. polskiego
 24. mgr Mariola Holeksa – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie Ic, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), 
 25. mgr Izabela Jankowska – logopeda, terapeuta SI
 26. mgr Magdalena Jaworska – psycholog, terapia pedagogiczna 
 27. mgr Barbara Jonderko – nauczyciel j. angielskiego
 28. mgr Agnieszka Jurczak (s. Karola) – nauczyciel religii
 29. mgr Aleksandra Jureczko – wychowawca klasa VIb, nauczyciel j.polskiego 
 30. mgr Magdalena Kamińska – wychowawca klasy VIe, nauczyciel j. angielskiego
 31. mgr Aleksandra Kapera – logopeda
 32. mgr Beata Kieruzel – wychowawca klasy VIIIc, nauczyciel przyrody, biologii, informatyki 
 33. mgr Elżbieta Klimczak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie  VI e
 34. mgr Katarzyna Klimczak –  nauczyciel j. polskiego
 35. mgr Maria Koczy – nauczyciel j.francuskiego 
 36. mgr Katarzyna Konieczny – wychowawca świetlicy
 37. mgr Jolanta Kulicka –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IVa, terapia pedagogiczna
 38. mgr Magdalena Kumorek – nauczyciel religii
 39. mgr Teresa Kurpas – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie Ib, oligofrenopedagog 
 40. mgr Weronika Leksa – wychowawca świetlicy, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 41. mgr Michalina Mazur – wychowawca klasy III c, edukacja wczesnoszkolna
 42. mgr Grażyna Mendrok – nauczyciel geografii, przyrody, tyflopedagog
 43. mgr Ewelina Migalska – wychowawca klasy VIII a, nauczyciel informatyki 
 44. mgr Adam Mrozek – nauczyciel historii, technika
 45. mgr Andrzej Mulawa – edukacja dla bezpieczeństwa
 46. mgr Joanna Nowak – wychowawca klasy VIId, , nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIId, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 47. Anna Nowok – wychowawca klasy Ic, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, surdopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pedagogika specjalna
 48. mgr Iwona Otręba – fizjoterapeuta
 49. mgr Barbara Pieńko – wychowawca klasy Va, nauczyciel j. niemieckiego, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie Va, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 50. mgr Agata Płanak – nauczyciel matematyki
 51. mgr Ewa Pławecka – Stachera – nauczyciel j. angielskiego
 52. mgr Karolina  Przontka – wychowawca świetlicy
 53. mgr Justyna Przygrodzka – wychowawca klasy VId,  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VId, pedagog specjalny – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 54. mgr Katarzyna Rosmus – fizjoterapeuta
 55. mgr Irena Ryguła – nauczyciel j. polskiego, surdopedagog
 56. mgr Joanna Skowrońska – nauczyciel j. angielskiego
 57. mgr Barbara Stolecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IVb, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 58. mgr Joanna Surowiec – wychowawca klasy klasa IIb, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 59. mgr Klaudia Śledzińska – bibliotekarka
 60. lic. Izabela Widawska – wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna
 61. mgr Wojciech Widawski – nauczyciel wychowania fizycznego
 62. mgr Paweł Więcek – nauczyciel historii, WOS
 63. mgr Barbara Wiktorczyk – wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie
 64. mgr Sylwia Wituła – wychowawca klasy VIIa,  nauczyciel muzyki, plastyki i etyki
 65. mgr Małgorzata Zalewska – wychowawca klasy IVb, nauczyciel wychowania fizycznego,
 66. mgr Mariola Żyrek – wychowawca klasy VIa, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIa, logopeda