Nauczyciele

 1. mgr Danuta Kuś – dyrektor szkoły
 2. mgr Małgorzata Zjawiony – Cyran – wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki, edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Anna Białas – wychowawca klasy VIb, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIb, nauczyciel języka polskiego jako obcego
 4. mgr Marek Biela – nauczyciel wychowania fizycznego
 5. mgr Monika Biela – wychowawca klasy Va, nauczyciel wychowania fizycznego
 6. mgr Alicja Blokesz – wychowawca klasy IIb, oligofrenopedagog 
 7. mgr Witold Brauntsch – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. mgr Justyna Brembor – nauczyciel religii
 9. mgr Aleksander Byrski – pedagog szkolny, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 10. mgr Dorota Chodzidło-Dratwa – wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna
 11. mgr Barbara Czernecka – nauczyciel plastyki, oligofrenopedagog 
 12. mgr Joanna Duraj – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne 
 13. inż. Marta Filipiuk – nauczyciel fizyki
 14. mgr Barbara Fojcik –  wychowawca klasy IVb, nauczyciel matematyki, doradztwo zawodowe, chemia
 15. mgr Dorota Gawlik – wychowawca klasy Ib, edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog
 16. mgr Irena Goraus-Szklorz – wychowawca klasy VIIIb, nauczyciel matematyki
 17. mgr Aleksandra Grabowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IIIb, oligofrenopedagog 
 18. mgr Jolanta Grygierczyk –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog 
 19. mgr Jolanta Harazin – nauczyciel j. polskiego
 20. mgr Mariola Holeksa – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IIc, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), 
 21. mgr Izabela Jankowska – logopeda, terapeuta SI
 22. mgr Magdalena Jaworska – psycholog, terapia pedagogiczna 
 23. mgr Barbara Jonderko – nauczyciel j. angielskiego
 24. mgr Agnieszka Jurczak (s. Karola) – nauczyciel religii
 25. mgr Aleksandra Jureczko – wychowawca klasa VIIb, nauczyciel j. polskiego 
 26. mgr Magdalena Kamińska – wychowawca klasy VIIe, nauczyciel j. angielskiego
 27. mgr Aleksandra Kapera – logopeda
 28. mgr Beata Kieruzel – wychowawca klasy IVa, nauczyciel przyrody, biologii, informatyki 
 29. mgr Elżbieta Klimczak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie  VIIe
 30. mgr Katarzyna Klimczak –  nauczyciel j. polskiego
 31. mgr Maria Koczy – nauczyciel j. francuskiego 
 32. mgr Katarzyna Konieczny – wychowawca świetlicy
 33. mgr inż. Dorota Kremińska – nauczyciel chemii
 34. mgr Jolanta Kulicka –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapia pedagogiczna
 35. mgr Magdalena Kumorek – nauczyciel religii
 36. mgr Teresa Kurpas – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie IIb, oligofrenopedagog 
 37. mgr Weronika Leksa – wychowawca świetlicy, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 38. mgr Michalina Mazur – wychowawca klasy IVc, edukacja wczesnoszkolna
 39. mgr Grażyna Mendrok – nauczyciel geografii, przyrody, tyflopedagog
 40. mgr Ewelina Migalska – nauczyciel informatyki, technika, bibliotekarstwo
 41. mgr Adam Mrozek – nauczyciel historii, technika, EDB
 42. mgr Andrzej Mulawa – edukacja dla bezpieczeństwa
 43. mgr Joanna Nowak – wychowawca klasy VIIId , nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIIId, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 44. Anna Nowok – wychowawca klasy IIc, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, surdopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pedagogika specjalna
 45. mgr Iwona Otręba – fizjoterapeuta
 46. mgr Barbara Pieńko – wychowawca klasy VIa, nauczyciel j. niemieckiego, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIa, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 47. mgr Agata Płanak – nauczyciel matematyki
 48. mgr Ewa Pławecka – Stachera – nauczyciel j. angielskiego
 49. mgr Karolina  Przontka – wychowawca świetlicy
 50. mgr Justyna Przygrodzka – wychowawca klasy VIId,  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIId, pedagog specjalny – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 51. mgr Katarzyna Rosmus – fizjoterapeuta
 52. mgr Irena Ryguła – nauczyciel j. polskiego, surdopedagog
 53. mgr Joanna Skowrońska – nauczyciel j. angielskiego
 54. mgr Barbara Stolecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie Vb, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 55. mgr Joanna Surowiec – wychowawca klasy klasa IIIb, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 56. mgr Klaudia Śledzińska – bibliotekarka
 57. lic. Izabela Widawska – wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna
 58. mgr Paweł Więcek – nauczyciel historii, WOS
 59. mgr Barbara Wiktorczyk – wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie
 60. mgr Sylwia Wituła – wychowawca klasy VIIIa,  nauczyciel muzyki, plastyki i etyki
 61. mgr Małgorzata Zalewska – wychowawca klasy Vb, nauczyciel wychowania fizycznego,
 62. mgr Mariola Żyrek – wychowawca klasy VIIa, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIIa, logopeda