Nauczyciele

 1. mgr Danuta Kuś – dyrektor szkoły
 2. mgr Małgorzata Zjawiony – Cyran – wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki, edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Anna Białas – wychowawca klasy VIIIb, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, nauczyciel języka polskiego jako obcego
 4. mgr Marek Biela – nauczyciel wychowania fizycznego
 5. mgr Monika Biela – wychowawca klasy VIIa, nauczyciel wychowania fizycznego
 6. mgr Alicja Blokesz – wychowawca klasy Ib, oligofrenopedagog 
 7. mgr Witold Brauntsch – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. mgr Justyna Brembor – nauczyciel religii
 9. mgr Aleksander Byrski – pedagog szkolny, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 10. mgr Dorota Chodzidło-Dratwa – wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna
 11. mgr Barbara Czernecka – nauczyciel plastyki, oligofrenopedagog 
 12. mgr Joanna Duraj – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne 
 13. mgr Barbara Fojcik –  wychowawca klasy VIb, nauczyciel matematyki, doradztwo zawodowe, chemia
 14. mgr Dorota Gawlik – wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog
 15. mgr Irena Goraus-Szklorz – wychowawca klasy Va, nauczyciel matematyki
 16. Anna Lala-Godziek – wychowawca klasy IVc, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
 17. mgr Aleksandra Grabowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog 
 18. mgr Jolanta Grygierczyk –  wychowawca klasy IVb, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog 
 19. mgr Mariola Holeksa – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), 
 20. mgr Izabela Jankowska – logopeda, terapeuta SI
 21. mgr Magdalena Jaworska – psycholog, terapia pedagogiczna 
 22. mgr Barbara Jonderko – nauczyciel j. angielskiego
 23. mgr Agnieszka Jurczak (s. Karola) – nauczyciel religii
 24. mgr Aleksandra Jureczko – nauczyciel j. polskiego 
 25. mgr Agnieszka Kaczyńska – nauczyciel j. polskiego
 26. mgr Magdalena Kamińska – nauczyciel j. angielskiego
 27. mgr Aleksandra Kapera – logopeda
 28. mgr Beata Kieruzel – wychowawca klasy VIa, nauczyciel przyrody, biologii, informatyki 
 29. mgr Elżbieta Klimczak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne 
 30. mgr Katarzyna Klimczak –  nauczyciel j. polskiego
 31. mgr Katarzyna Konieczny – wychowawca świetlicy
 32. mgr Anna Żemła-Krajewska – nauczyciel geografii, wychowania fizycznego
 33. mgr inż. Dorota Kremińska – wychowawca klasy VIIb, nauczyciel chemii
 34. mgr Anna Kubica – nauczyciel j. polskiego
 35. mgr Jolanta Kulicka –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapia pedagogiczna
 36. mgr Teresa Kurpas – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog 
 37. mgr Weronika Leksa – wychowawca świetlicy, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 38. mgr Elżbieta Matula – nauczyciel języka francuskiego
 39. mgr Michalina Mazur – wychowawca klasy VIc, edukacja wczesnoszkolna
 40. mgr Ewelina Migalska – nauczyciel informatyki, technika, bibliotekarstwo
 41. mgr Adam Mrozek – nauczyciel historii, technika, EDB
 42. mgr Joanna Niesyto – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, j. angielski, 
 43. mgr Joanna Nowak – wychowawca klasy Vb , nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 44. Anna Nowok – wychowawca klasy Ic, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, surdopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pedagogika specjalna
 45. mgr Iwona Otręba – fizjoterapeuta
 46. mgr Barbara Pieńko – wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel j. niemieckiego, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 47. mgr Agata Płanak – nauczyciel matematyki
 48. mgr Ewa Pławecka – Stachera – nauczyciel j. angielskiego
 49. mgr Karolina  Przontka – wychowawca świetlicy
 50. mgr Justyna Przygrodzka –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, pedagog specjalny – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 51. mgr Katarzyna Rosmus – fizjoterapeuta
 52. mgr Joanna Skowrońska – nauczyciel j. angielskiego
 53. mgr Barbara Stolecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 54. mgr Barbara Stryjniak – edukacja przez szachy
 55. mgr Barbara Szymalska- nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VIIa, socjoterapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog 
 56. mgr Klaudia Śledzińska – bibliotekarka
 57. mgr Estera Watut – wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna
 58. lic. Izabela Widawska – edukacja wczesnoszkolna
 59. mgr Paweł Więcek – wychowawca klasy IVa, nauczyciel historii, WOS
 60. mgr Barbara Wiktorczyk – wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie
 61. mgr Sylwia Wituła –  nauczyciel muzyki, plastyki i etyki
 62. mgr Małgorzata Zalewska – wychowawca świetlicy
 63. mgr Mariola Żyrek –  nauczyciel fizyki, współorganizujący kształcenie integracyjne, logopeda