Nauczyciele

 1. mgr Danuta Kuś – dyrektor szkoły
 2. mgr Małgorzata Zjawiony – Cyran – wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki, edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Anna Białas – wychowawca klasy VIIb, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, nauczyciel języka polskiego jako obcego
 4. mgr Marek Biela – nauczyciel wychowania fizycznego
 5. mgr Monika Biela – wychowawca klasy VIa, nauczyciel wychowania fizycznego
 6. mgr Alicja Blokesz – wychowawca klasy IIIb, oligofrenopedagog 
 7. mgr Witold Brauntsch – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. mgr Justyna Brembor – nauczyciel religii
 9. mgr Aleksander Byrski – pedagog szkolny, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 10. mgr Dorota Chodzidło-Dratwa – wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna
 11. mgr Barbara Czernecka – nauczyciel plastyki, oligofrenopedagog 
 12. mgr Joanna Duraj – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne 
 13. mgr Barbara Fojcik –  wychowawca klasy Vb, nauczyciel matematyki, doradztwo zawodowe, chemia
 14. mgr Dorota Gawlik – wychowawca klasy IIb, edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog
 15. mgr Irena Goraus-Szklorz – wychowawca klasy IVa, nauczyciel matematyki
 16. mgr Aleksandra Grabowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog 
 17. mgr Jolanta Grygierczyk –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog 
 18. mgr Mariola Holeksa – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), 
 19. mgr Izabela Jankowska – logopeda, terapeuta SI
 20. mgr Magdalena Jaworska – psycholog, terapia pedagogiczna 
 21. mgr Barbara Jonderko – nauczyciel j. angielskiego
 22. mgr Agnieszka Jurczak (s. Karola) – nauczyciel religii
 23. mgr Aleksandra Jureczko – wychowawca klasa VIIIb, nauczyciel j. polskiego 
 24. mgr Magdalena Kamińska – wychowawca klasy VIIIe, nauczyciel j. angielskiego
 25. mgr Aleksandra Kapera – logopeda
 26. mgr Beata Kieruzel – wychowawca klasy Va, nauczyciel przyrody, biologii, informatyki 
 27. mgr Elżbieta Klimczak – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne 
 28. mgr Katarzyna Klimczak –  nauczyciel j. polskiego
 29. mgr Katarzyna Konieczny – wychowawca świetlicy
 30. mgr inż. Dorota Kremińska – nauczyciel chemii
 31. mgr Jolanta Kulicka –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapia pedagogiczna
 32. mgr Magdalena Kumorek – nauczyciel religii
 33. mgr Teresa Kurpas – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, oligofrenopedagog 
 34. mgr Weronika Leksa – wychowawca świetlicy, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 35. mgr Elżbieta Matula – nauczyciel języka francuskiego
 36. mgr Michalina Mazur – wychowawca klasy Vc, edukacja wczesnoszkolna
 37. mgr Grażyna Mendrok – wychowawca klasy VIb, nauczyciel geografii, przyrody, tyflopedagog
 38. mgr Ewelina Migalska – nauczyciel informatyki, technika, bibliotekarstwo
 39. mgr Adam Mrozek – nauczyciel historii, technika, EDB
 40. mgr Joanna Nowak – wychowawca klasy IVb , nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 41. Anna Nowok – wychowawca klasy IIIc, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, surdopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pedagogika specjalna
 42. mgr Iwona Otręba – fizjoterapeuta
 43. mgr Barbara Pieńko – wychowawca klasy VIIa, nauczyciel j. niemieckiego, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapeuta rozwijający umiejętności społeczne
 44. mgr Agata Płanak – nauczyciel matematyki
 45. mgr Ewa Pławecka – Stachera – nauczyciel j. angielskiego
 46. mgr Karolina  Przontka – wychowawca świetlicy
 47. mgr Justyna Przygrodzka –  nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, pedagog specjalny – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 48. mgr Katarzyna Rosmus – fizjoterapeuta
 49. mgr Joanna Skowrońska – nauczyciel j. angielskiego
 50. mgr Barbara Stolecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 51. mgr Grzegorz Suchanek – nauczyciel fizyki
 52. mgr Joanna Surowiec – wychowawca klasy Ib, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 53. mgr Klaudia Śledzińska – bibliotekarka
 54. mgr Dagmara Śmigielska – nauczyciel informatyki
 55. lic. Izabela Widawska – wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna
 56. mgr Paweł Więcek – wychowawca klasy VIIId, nauczyciel historii, WOS
 57. mgr Barbara Wiktorczyk – wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie
 58. mgr Sylwia Wituła –  nauczyciel muzyki, plastyki i etyki
 59. mgr Małgorzata Zalewska – wychowawca świetlicy
 60. mgr Mariola Żyrek – wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, logopeda