Logopeda

Na początku każdego roku szkolnego, na podstawie przeprowadzonego przesiewowego badania mowy uczniów zostaje wyłoniona grupa dzieci, które wymagają terapii logopedycznej. Zajęcia logopedyczne, w zależności od rodzaju wady wymowy i możliwości dziecka, prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach 2-4 osobowych. Dzieci na zajęciach korzystają z wielu ciekawych pomocy dydaktycznych oraz programów multimedialnych . Uczą się poprzez zabawę!

W trakcie grupowych zajęć logopedycznych uczniowie ćwiczą swój aparat artykulacyjny. Biorą również udział
w zabawach ruchowych, ćwiczą i doskonalą słuch fonematyczny (potrzebny przy różnicowaniu głosek) oraz wykonują ćwiczenia oddechowe. Poprzez zabawę dzieci rozwijają swoje kompetencje językowe
i komunikacyjne oraz wzbogacają swój słownik zarówno bierny, jak i czynny. Grupowe zajęcia logopedyczne są również doskonałą formą integracji.

LOGOPEDA DZIECI SZKOLNE ( Sala nr 24 )
mgr Dorota Chodzidło-Dratwa
Czwartek 8:00 – 10:35
*********************************
mgr Mariola Żyrek
Poniedziałek 11.50 – 15.30
Wtorek 11:50 – 15:30 
Środa 8:00 – 15:30
Czwartek 8:00 – 15:30
Piątek 11.50 – 15.30
*********************************