Klub Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz zapraszamy Państwa do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem proponujemy organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

NASZE INICJATYWY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021
  2. Wszystkie Kolory Świata – VI edycja
  3. TO(działa)MY! II

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021