OGŁOSZENIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie informuje o możliwości zatrudnienia osoby posiadające kwalifikacje do podjęcia pracy jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia z zespołem Aspergera. Niezbędne są kwalifikacje pedagogiczne oraz kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w wyżej wymienionym zakresie.